Doprava tovaru

www.KurenieZEN.sk


Chcete sa pustiť do pokládky zámkovej dlažby sami?

 

Prečítajte si, aký postup navrhujeme aby Vaše dielo bolo nielen pekné, ale aj trvácne.

1. krok: Výkop

Pri pokládke zámkovej dlažby sa najprv pripravia výkopové práce. Výkop by mal byť širší o 30 cm než bude šírka dláždenej plochy. Výkopové dno treba pripraviť v sklone minimálne 0,5 % v pozdĺžnom a 2,5 % v priečnom smere, aby sa zrážková voda mohla prirodzene odvádzať z vydláždenej plochy.

2. krok: Výber kameniva


Keď už máme výkopové práce hotové, môžeme sa pustiť do ukladania  kameniva. Kamenivo sa umiestňuje po vrstvách v hrúbke maximálne 15 cm a každú vrstvu je potrebné zhutniť vibračnou doskou.
Ako ochranná vrstva sa na dno výkopu umiestňuje  drvené kamenivo frakcie 16 - 32 mm. Nasleduje vyrovnávacia vrstva frakcie 4 – 16 mm hrúbky 10 cm. Vrchná plocha vyrovnávacej vrstvy musí byť v rovine ± 1 cm. Ukážky ukladania zámkovej dlažby a zloženie vrstiev si môžete pozrieť v poradenskom článku Ukážky ukladania zámkovej dlažby.


3. krok: Osádzanie obrubníkov

Ďalej nasleduje osádzanie obrubníkov do betónového základu. Zabezpečí sa tak pevnosť dláždenej plochy. Obrubníky je potrebné osadiť tak, aby ich horná hrana bola v rovine,  prípadne mierne vyššie ako je okolie terénu.


4. krok: Dlažbové lôžko

Na vytvorenie dlažbového lôžka sú potrebné dve oceľové trúbky medzi ktoré sa sype drvené kamenivo frakcie 4 – 8 mm a vyrovnáva sa latou.

 

5. krok: Ukladanie dlažbyPokládka zámkovej dlažby

Konečne môžeme začať s ukladaním dlažbových tvaroviek. Vždy začíname v najnižšom mieste lôžka a postupujeme k najvyššiemu. Pri ukladaní tvaroviek je potrebné dodržať šírku škár 3 až 5 mm.


6. krok: Škárovanie

Po uložení tvaroviek nasleduje škárovanie, na ktoré je najvhodnejší jemný kremičitý piesok frakcie 0 – 2 mm bez obsahu akýchkoľvek hlinitých častí.

 

7. krok: Hutnenie

Dláždený povrch sa hutní jedenkrát v pozdĺžnom a jedenkrát v priečnom smere. Po zhutnení vibračnou doskou sa doplní škárovací materiál do škár. Zhutnenú dláždenú plochu je možné vystaviť ihneď prevádzkovému zaťaženiu.