Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
8:00 - 17:00
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.

Doprava tovaru

www.KurenieZEN.sk

 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou predaja tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.peknydvor.sk a www.zamkova.sk Prevádzkovateľom internetového obchodu /ďalej len eshop/ je ZEN - Zelená energia, s.r.o., Herlianska 59, 040 14 Košice, IČO: 43936881, IČ DPH: SK2022539233 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 35228/V, ďalej len predávajúci.

 • Právny vzťah:

 • Dodanie a prevod vlastníckeho práva tovaru na kupujúceho sa uskutočňuje na základe kúpnej zmluvy, ktorá sa uzatvára formou záväznej písomnej objednávky kupujúceho. Objednávka v eshope peknydvor.sk a zamkova.sk je nezáväzná. Jej odoslaním nevzniká vlastnícky vzťah k tovaru ani povinnosť odberu tovaru.
 • Nezáväzná objednávka:

 • Po vložení tovaru do nákupného košíka vytvoríte nezáväznú objednávku. O prijatí nezáväznej objednávky Vás budeme informovať odoslaním infomačného emailu. Najneskôr do 2 pracovných dní Vás kontaktujeme a spracujeme Vám presnú ponuku tovaru, vrátane zálohovaných paliet a dopravy tovaru zo skladu predávajúceho. Taktiež upresníme termín dodania tovaru.
 • Objednávka sa po zaplatení predfaktúry za tovar stáva záväznou.
 • Storno objednávky

 • Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim.
 • Tovar:

 • Predmetom nezáväznej objednávky je tovar, ktorý kupujúci vloží do nákupného košíka. Ceny tovaru uvedené v eshope sú uvedené v EUR vrátane DPH, sú platné v deň zaslania nezáväznej objednávky. Doprava tovaru k zákazníkovi nie je zahrnutá v cene tovaru. Vzorky tovaru sú inštalované na vzorkových plochách v spoločnosti ZEN - Zelená energia, s.r.o. a vzorkových plochách výrobcov.
 • Tovar je po oznámení kupujúcemu o možnom vývoze potrebné vyviesť z výrobného závodu do 5 pracovných dní. Ak sa tak nestane, predávajúci môže kupujúcemu účtovať poplatky spojené s uskladnením tovaru vo výrobnom závode. Zákazník môže písomne požiadať o podržanie tovaru podľa dohody bez poplatku. Bez písomnej žiadosti uchovanie tovaru bez poplatku nebude možné.
 • Kúpna cena:

 • Kúpna cena tovaru môže byť uhradená:
  v hotovosti v kamennej predajni predávajúceho
  bezhotovostne - uhradením predfaktúry na účet SK22 1100 0000 0029 4406 8060.
 • Platby za dodávky sa uskutočňujú v zmysle dohodnutých platobných podmienok. Pri meškaní platby má predávajúci možnosť:

  - trvať na okamžitej úhrade dlžnej sumy, pričom pozastaví ďalšie dodávky
  - požadovať úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05% za každý deň po splatnosti posunúť dodací termín
  - odstúpiť od zmluvy, pričom z toho vzniknuté náklady znáša kupujúci

 • Dodacie podmienky:

 • Do 2 pracovných dní od prijatia nezáväznej objednávky Vás budeme kontaktovať a oznámime Vám termín dodania tovaru. Tovar je dodávaný na paletách, ktoré sú zálohované. Kupujúci je oprávnený na vlastné náklady vrátiť nepoškodené palety do 2 mesiacov od dodania tovaru do sídla prevádzkovateľa e-shopu - Herlianska 59, 040 14 Košice, Slovenská republika. Súčasne s vrátením paliet predloží doklad o nákupe tovar.  Predávajúci odoberie nepoškodené palety, vráti za ne zálohu v lehote do 14 dní. Ak palety budú vrátené po 2.mesiacoch od prevzatia tovaru, predávajúci sú účtuje amortizácii zálohovanej sumy 30%.
 • Záruka:

 • Predávajúci poskytuje kupujúcemu na dodaný tovar záruku 2 roky.  Všetky výrobky predávané v eshope podliehajú harmonizovaným európskym normám, sú označené značkou CE a majú vystavené prehlásenie o zhode. V prípade požiadavky zašleme prehlásenia o zhode a certifikáty na emailovú adresu zákazníka.
 • Obmedzenie záruky:

 • Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku abnormálneho, chybného alebo neprimeraného použitia a neodbornej manipulácie. 
  Pri betónových výrobkoch sa záruka nevzťahuje na odlišnosti v odtieňoch povrchovej farebnosti a tiež na odlišnosti spôsobené vápenným alebo železitým výkvetom. Betón, z ktorého je tovar vyrobený sa vyrába z čisto prírodných materiálov - piesok, štrk, cement a voda. V dôsledku tohto zloženia dochádza k prirodzenému kolísaniu ich vlastného zloženia .V náväznosti na ďalšie faktory pôsobiace počas výroby a skladovania  môže dôjsť k vzniku vápenných výkvetov /vystúpenie voľného vápna obsiahnutého v cemente na povrch tovaru/ alebo železitých výkvetov /vystúpenie zlúčenín železa z použitého piesku a štrku na povrch tovaru/. Zabrániť vzniku drobných farebných odlišností a výkvetov nie je technologicky možné ani použitím najpokrokovejších chemických prísad. Farebné rozdiely môžu byť rôznej intenzity  a v žiadnom prípade nemajú vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti výrobkov. 
  Záruka sa tiež nevzťahuje na vady spôsobené použitím chemických rozmrazovacích látok v zimnom období.
 • Postup v prípade reklamácie:

 • Kupujúci je povinný si vizuálne prezrieť tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na tovare zrejmé mechanické poškodenie alebo je tovar neúplný, má nárok neprevziať tovar. Reklamácie produktov prijímame len v písomnej forme. Kupujúci spolu s dokladom o kúpe pošle na našu poštovú alebo emailovú adresu popis závady a priloží k nej foto dokumentáciu.  Ak zjavné vady nebudú reklamované do 7 dní odo dňa prevzatia dodávky, právo zo zodpovednosti za vady kupujúcemu zaniká. Pri skrytých vadách kupujúci musí tieto reklamovať neodkladne po zistení, v rámci záručnej lehoty. Reklamáciu budeme riešiť v zákonom stanovenej lehote.
 • Kupujúci odoslaním nezáväznej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 404/3, 04001 Košice - Staré Mesto
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: +421 556 220 781

Kontaktujte nás:

  0911 607 599

  predaj@peknydvor.sk

po-štv8:00 - 17:00
pia8:00 - 15:00

Adresa: Herlianska 59, 040 14 Košice

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk