Doprava tovaru

www.KurenieZEN.sk        

Siko 20

Ekologická dlažba

 

Číslo produktu: Z-PREM-SIKO-20
Výrobca: Premac
Hrúbka: 8 cm
Nemožno uplatniť zľavový kupón
FARBA:
naša cena bez DPH: 11,91 €
naša cena s DPH (20 %):
14,29 €

do košíka:
  m2  

Ekologická dlažba SIKO 20

Eko dlažba exteriér celú plochu udrží bez zbytočnej vody, ktorá je odvádzaná do kanálikov, vďaka patentovaným dištančným výstupkom.

Typ zámkovej dlažby, kde sa počas dažďa netvoria kaluže, pretože otvory odvádzajú vodu do kanálikov, ktoré ju postupne prepúšťajú do podkladovej vrstvy.

Eko dlažba vhodná pre malý spád

Používa sa hlavne pre parkoviská a odstavné plochy pre nákladné aj osobné autá, príjazdové cesty, chodníky, nástupištia, priemyselné plochy, plochy supermarketov, garáže atď. Dláždené plochy sú schopné dlhodobo prepúšťať vodu, vysoko zaťažiteľné, pochôdzne aj pojazdné.

  • drenážne dlaždice
  • strojné kladenie
  • patentované dištančné výstupky
  • vysoká schopnosť prepúšťať vodu
  • dobre pojazdné a pochôdzne
  • mrazuvzdorná dlažba

 

Predaj len na celé palety!


Technické parametre:

Rozmery: 20 x 20 cm 
Hrúbka dlažby: 8 cm
Hmotnosť: cca 145 kg/m2
Odvodňovacie parametre - Výpočtový odvodňovací výkon:
- Kamenivo >  2-5 mm:  100 000 l.s-1.ha-1
- Percentuálny podiel špár: 9,4 %
- Odvodňovací výkom novej plochy: 9 400 l.s-1.ha-1
- Trvalý odvodňovací výkon: > 300 l.s-1.ha-1

Hrúbka dlažby 8 cm

20 x 20 cm
Výrobné rozmery (mm) 188 x 188 x 80
Spotreba na m2 ekologicky vydláždenej plochy cca 25 kusov

Tvarovky majú na všetkých stranách tvarované dištančné výstupky vytvárajúce škáry s šírkou min. 10 mm.

názov: dlažba siko 20
výška: 8 cm
spotreba: 25 ks/m2
hmotnosť: 145 kg/m2
farebnosť: sivá
bližší popis: patentované dištančné výstupky

Spôsob kladenia dlažby Siko 20

S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej.

Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby!

Jednotlivé tvarovky neklaďte na doraz, dodržujte špáru 2-3 mm. Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm).

Vrchná nosná vrstva

Súčiniteľ filtrácie materiálu nosnej vrstvy musí byť kf ≥ 5,4 x 10-5m.s-1

Na rastlú  alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 - 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite.

Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je +- 1 cm.

Pokládka zámkovej dlažby do dlažbového lôžka

Súčiniteľ filtrácie materiálu dlažbového lôžka musí byť kf ≥ 5,4.10-5 m.s-1

Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm.

Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo.

Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte.

Špárovanie

Pokládka dlažieb sa ukončí špárovaním a vibrovaním.

Špáry, resp. vsakovacie drážky musia byť vyplnené špárovacím materiálom frakcie ≥ 2/5 mm. Používajte kamenivo bez jemných a prachových častíc.

Drenážne komôrky na spodnej strane budú pri tom čiastočne zaplnené, čo však nemá žiadny vplyv na vsakovaciu schopnosť dláždenej plochy.

Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.

Konečná úprava

Po zvibrovaní celú plochu znova zasypte špárovacím materiálom a plochu môžete hneď užívať. Ak je to možné špárovací materiál ponechajte na ploche 2 – 3 týždne a nakoniec ho ešte raz povmetajte do špár.

Vibrovanie

Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál vypĺňal špáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere.

Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Čistenie a údržba dlažby

Povrch plochy čistite nasucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa u našich pracovníkov).

Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať.