Doprava tovaru

www.KurenieZEN.sk        

Korzo

Zámková dlažba

 

Číslo produktu: Z-PREM-Korzo
Výrobca: Premac
Hrúbka: 7 cm
Nemožno uplatniť zľavový kupón
FARBA:
ROZMER:
naša cena bez DPH: 12,96 €
naša cena s DPH (20 %):
15,55 €

do košíka:
  m2  

Korzo

Elegantná veľkoplošná dlažba, ktorej jednoduché línie vyčaria prekvapujúce tvary. Systémová dlažba pre vydláždenie námestí a viac zaťažovaných plôch, vhodná však aj ako dlažba na terasu rodinného domu.

Elegantná plošná dlažba, s ktorou vydláždite terasy, chodníky pri dome, aj mestské zóny. Kombinácia dvoch farieb a piatich formátov umožňuje vytvoriť nespočetné množstvo vzorov. Hladký povrch bez skosených hrán, s jemne zvlneným okrajom zaručuje pohodlnú chôdzu.

Päť vzájomne kombinovateľných tvaroviek umožňuje vytváranie peších zón, chodníkov a parkovísk v historických aj moderných častiach mesta.

Moderná aj historická plošná dlažba

Dláždené plochy so zvláštnymi požiadavkami na vzhľad a efektné stvárnenie. Päť vzájomne kombinovateľných tvaroviek umožňuje vytváranie peších  zón, chodníkov a parkovísk v historickýchajmoderných častiachmiest.

  • plošná dlažba nielen pre námestia, príjemná na chodenie
  • veľkoplošné dlažby sú hospodárne a trvanlivé
  • univerzálnosť použitia
  • sortiment prvkov
  • odolnosť proti pošmyknutiu a bezpečnosť

Technické parametre:

Povrch: štandard, bez skosenia hrán
Štruktúra: dvojvrstvová, vibrolisovaná
Hrúbka dlažby: 7 cm
Hmotnosť: cca 167kg/m2

Hrúbka dlažby 7 cm

Tvárnica: 12 x 12 cm 12 x 18 cm 18 x 18 cm 18 x 24 cm 24 x 24 cm
Hmotnosť kg/paleta 1700 1700 1590 1700 1510
Spotreba ks/m2 69,44 46,30 30,86 23,15 17,36
Množstvo m2/paleta 10,37 10,37 9,72 10,37 9,22

Výrobné rozmery dlažby:

dlažba Korzo 12/12 dlažba Korzo 12/18 dlažba Korzo 18/18 dlažba Korzo 18/24 dlažba Korzo 24/24
rozmer: 12 x 12 cm
výška: 7 cm
spotreba: 69,44 ks/m2
rozmer: 12 x 18 cm
výška: 7 cm
spotreba: 46,30 ks/m2
rozmer: 18 x 18 cm
výška: 7 cm
spotreba: 30,86 ks/m2
rozmer: 18 x 24 cm
výška: 7 cm
spotreba: 23,15 ks/m2
rozmer: 24 x 24 cm
výška: 7 cm
spotreba: 17,36 ks/m2

 

Zámková dlažba Korzo - pokládka

Vzory na ploche je možné vytvárať kombinovaním tvarov a farieb. Samotný tvar dlažby poskytuje výrazné architektonické pôsobenie a členenie plochy.

Kladenie dlažby do dlažbového lôžka

Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte.

Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy:

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 - 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite.

Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je +/- 1 cm.

Uloženie dlažby:

S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby!

Jednotlivé tvarovky neklaďte na doraz, dodržujte špáru 2-3 mm. Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm). Pri kombinovaní dlažieb rôznych farieb a pri dlažbe s náročnejším vzorom odporúčame postupovať podľa presného plánu.

Pri ukladaní pracujte vždy s viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Položená plocha je ihneď pochôdzna.

Čistenie a údržba:

Povrch plochy čistite nasucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa u našich pracovníkov). Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať.

Špárovanie:

Uloženú dlažbu zasypeme špárovacím materiálom.
Doporučujeme:
- drvené kamenivo 0/4 mm
- drvené kamenivo 1/3 mm
Používajte kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachových častíc. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.

Vibrovanie:

Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál zapĺňal špáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.